รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายบน รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
3
เสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
สุวิทย์  ประวิงวงศ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ปรีดา  บุญประสาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
จรูญศักดิ์  ศรภักดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
ธรเดชา  คำแพงนนท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
18
19
-
-
-
 
Remark :
1
ธีระ  ใจสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
สมทรง  บุญพิลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
อดิศร  จงรักกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม