รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 8
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
11
17
-
-
-
 
Remark :
2
ศรชัย  สามสี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
สมชาย  คำแน่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
วินัย  สายงาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
บุญถนอม  จันทร์ชนะ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
5
สุกิจ  เอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
19
นิธิศ  เสาแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
สานิตย์  ทิพย์อักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13
สุทีป  ทองปัสโนว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม