รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
10
โฆษิต  ศรีภูธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
24
บุญเกิด  ศรีสุขา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4
สรายุตร์   สวัสดิ์วงษ์ชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   
0
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
13
17
-
-
-
 
Remark :
10
ไพรัชช์  ทัศนาเอี่ยม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
ธีรเดช  ชนะกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
อัครเดช  สุขบัติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
บุญมี  พลดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
วิเชียร  แผลงมัจฉา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม