รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
6
5
-
-
-
 
Remark :
4
วัชรากร  เฉลิมวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
กิตติภูมิ  จิรเศรษฐศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
จักรพร  ลิ้มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
พนมฉัตร์  คงพุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
15
สมศักดิ์   เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
สุทธิศักดิ์  ซินมุข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
ปรีชา  หวัดแท่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม