รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายบน รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
24
21
-
-
-
 
Remark :
10
ธนพล  กะฐินใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
ลิขิต  ศรีสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
เสน่ห์  ประชากลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14
ชูเกียรติ  หล่อนกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11
สัญญา  แพงตาวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
22
14
-
-
-
 
Remark :
2
สมชาย  เวชกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
จรูญ  สีคำสา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
สุรพล  ปัญญาแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
สมชาย  เปรียงพรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม