รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายบน รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
15
20
-
-
 
Remark :
3
พาที  เกศธนากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
วินัย  ชัยเฉลียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
ศิวะรัฐ  คำนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
ธิติพงศ์  สุกใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
18
21
22
-
-
 
Remark :
11
จรัญ  บุญกาญจน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
สัจจะ  สัจจารักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
ชัชพล  ยิ่งดำนุ่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
สุพจน์  เรืองจรัส
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
ธวัชชัย  ประดู่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม