รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายบน รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
1
เทิดศักดิ์  ประสานศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
สมยศ  โคตรปลาบู่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
สุทัศน์  โชติช่วง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
วีระพงษ์  บัวสกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
สมัย  สีน้ำคำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
6
14
-
-
-
 
Remark :
6
วีรชัย  สิงห์คา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2
อรรณพ  วุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
วัชรินทร์  วรินทักษะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1
ศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม