รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายบน รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
1
ธีระ  ใจสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
สมทรง  บุญพิลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
อดิศร  จงรักกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
0
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
15
17
-
-
-
 
Remark :
4
มรกต  แตงเจริญ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
เลิศสินธุ์  สาตะมาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
ศรีวิทย์  รัตนราศี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
วินัย  ผิวผาด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม