รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย M22 รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
2
ธนวิทย์  ช่วยบำรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ประหยัด  อุ่มจารสา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
พันธ์ศักดิ์  ทิพย์แสง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
เทิดศักดิ์  ประสานศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
ภานุมาศ  สุขเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
0
มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
8
10
-
-
-
 
Remark :
9
ธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
ภูวนาท  คำแพง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
เสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
สุวิทย์  ประวิงวงศ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ปรีดา  บุญประสาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม