รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายบน รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 20
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
12
15
-
-
-
 
Remark :
18
ภาณุมาศ  ดวงมณีย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
วชิระ  มณีศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
พีรพัฒน์  เที่ยงตรง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
ณัฐวัฒน์  บุญธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21
จุฬานิวัฒน์  ตั้งมั่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
2
ธนวิทย์  ช่วยบำรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ประหยัด  อุ่มจารสา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
พันธ์ศักดิ์  ทิพย์แสง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
เทิดศักดิ์  ประสานศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
ภานุมาศ  สุขเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม