รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 19
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
10
นันท์พิวัฒน์  ธงแสนเมือง
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ไพรรัตน์  ชำนาญพล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
ธีรวัฒน์  อบมาสุ่ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
ไพศาล  โสตสดับปกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
ศรายุทธ  สงวนชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
   
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
13
18
-
-
-
 
Remark :
2
สมชาย  เวชกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
สุรพล  ปัญญาแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
สมชาย  เปรียงพรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
เตมีย์  ช่วยชูวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม