รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 18
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
25
6
15
-
-
 
Remark :
14
คมสันต์  ธนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5
ยุทธพล  ไพชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
วัชรินทร์  วรินทักษะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   
2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
24
21
21
-
-
 
Remark :
9
ธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
ภูวนาท  คำแพง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
เสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
สุวิทย์  ประวิงวงศ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ปรีดา  บุญประสาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม