รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายบน รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 17
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
4
7
-
-
-
 
Remark :
4
อภิสิทธิ์  บุญศิลป์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
พยุง  บัวคำภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วิรัตน์  หวานจริง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
สุริยะ  สรรพโส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
2
ธนวิทย์  ช่วยบำรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ประหยัด  อุ่มจารสา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
พันธ์ศักดิ์  ทิพย์แสง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
เทิดศักดิ์  ประสานศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
ภานุมาศ  สุขเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม