รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 15
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
18
16
-
-
-
 
Remark :
11
ศุภเลิศ  กลิ่นขจร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
วสันต์  เดือนแจ้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
สุพรรณ  บุดดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
สุนิรันท์  ทองสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
10
นันท์พิวัฒน์  ธงแสนเมือง
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ไพรรัตน์  ชำนาญพล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
ธีรวัฒน์  อบมาสุ่ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
ไพศาล  โสตสดับปกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
ศรายุทธ  สงวนชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม