รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 14
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
2
สมชาย  เวชกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
สุรพล  ปัญญาแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
สมชาย  เปรียงพรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
เตมีย์  ช่วยชูวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
2
9
-
-
-
 
Remark :
19
กฤษฎา  ดวงเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
16
สุภนันทน์  จันทรา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
17
ธนสาร  แสงเขียว
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15
ศรันย์  วัชราภัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม