รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
9
ธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
ภูวนาท  คำแพง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
เสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
สุวิทย์  ประวิงวงศ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ปรีดา  บุญประสาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
0
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
14
9
-
-
-
 
Remark :
3
มงคลภูมิ  โฆษิตกิตติวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
ชานนท์  โสดา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
กำธร  สุขพิมาย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
ถาวร  สระทองหลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
ธนสิน  ทับทิมโต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม