รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายบน รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 11
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
5
7
-
-
-
 
Remark :
5
ซัยดี  ดอเลาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
อับดนเล๊าะ  ส่าแหล่หมัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
สมศักดิ์   เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
ปรีชา  หวัดแท่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
2
ธนวิทย์  ช่วยบำรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ประหยัด  อุ่มจารสา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
พันธ์ศักดิ์  ทิพย์แสง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
เทิดศักดิ์  ประสานศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
ภานุมาศ  สุขเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม