รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายบน รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
12
14
-
-
-
 
Remark :
1
ยุธนา  ศรีอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9
วรวุฒิ  ทาราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7
สรายุธ  บุญช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13
พิบูลย์  เครือคำอ้าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
4
อภิสิทธิ์  บุญศิลป์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
พยุง  บัวคำภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วิรัตน์  หวานจริง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
สุริยะ  สรรพโส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม