รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายบน รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
4
คำรณ  อินมาสม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
พิทยา  ศักดินา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
ณรงค์  จินปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
วีรยุทธ  พุทธโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ธนภัทร  คำอาจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
12
7
-
-
-
 
Remark :
10
สุทธิพงษ์  มาสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11
ฉัตรชัย  ศิริแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
สุกิจ  เอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
19
นิธิศ  เสาแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
22
อมรินทร์  ตินา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม