รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
15
12
-
-
-
 
Remark :
2
จักรกริช  ฉิมมาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1
เกียรติศักดิ์  ทองปุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
พาที  เกศธนากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
ศิวะรัฐ  คำนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
ธิติพงศ์  สุกใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
11
ศุภเลิศ  กลิ่นขจร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
วสันต์  เดือนแจ้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
สุพรรณ  บุดดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
สุนิรันท์  ทองสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม