รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
18
21
18
-
-
 
Remark :
3
ทินกร  ปิยะพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
ชัยยันณ์  ดำแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
ธวัชชัย   บัวทิพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
ธรรมรง  เอียดคง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
ธวัชชัย  ประดู่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
18
21
-
-
 
Remark :
5
สุรพล  ปัญญาแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
สมชาย  เปรียงพรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
เตมีย์  ช่วยชูวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม