รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
14
คมสันต์  ธนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5
ยุทธพล  ไพชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
วัชรินทร์  วรินทักษะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
14
14
-
-
-
 
Remark :
5
คมสิทธิ์  สิทธิประการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1
กรภัทร  เฉลิมวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
วิชัย  ทวีช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
สำราญ  ขวัญยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
คณิศร  บุญรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม