รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบที่ 3 ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
 
   
 
 
Remark :
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
   
 
1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
 
 
Remark :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะBYE - ชนะBYE