SAT GRS
 
   
   กีฬา : หมากกระดาน
ชิงเหรียญทอง 11 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
-
Official
หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
-
Official
หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
-
Official
หมากฮอส บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
-
Official
หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
-
Official
หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หมากรุกไทย ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
-
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
-
Official
หมากฮอส ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
-
Official
หมากฮอส ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer