SAT GRS
 
   
   กีฬา : ลีลาศ
ชิงเหรียญทอง 9 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
ชิง 9 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer