SAT GRS
 
   
   กีฬา : แอโรบิก
ชิงเหรียญทอง 10 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป รุ่นไม่จำกัดอายุ  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
คู่ผสม รุ่นอายุ 36 - 44 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 36 - 44 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
-
Official
ชิง 10 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer