SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทเบิลเทนนิส
ชิงเหรียญทอง 11 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
-
ทีมหญิง ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
-
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 120
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
-
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
-
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
09.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
1030
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer