SAT GRS
 
   
   กีฬา : เปตอง
ชิงเหรียญทอง 7 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer