SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทนนิส
ชิงเหรียญทอง 14 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
11.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
11:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer