SAT GRS
 
   
   กีฬา : จักรยานเพื่อสุขภาพ
ชิงเหรียญทอง 9 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
-
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
10:40
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
-
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
-
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
11:20
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
-
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
-
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 40-49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
-
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 30–39 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer