SAT GRS
   
ลีลาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Tango 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Quickstep 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท จังหวะ Jive 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Samba 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Paso Doble 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รวม ลีลาศ  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ลีลาศ
Print Day by Day Table
Sponcer