SAT GRS
   
แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8 ทีม
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8 ทีม
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8 ทีม
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
รวม แบดมินตัน  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table
Sponcer