SAT GRS
   
เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 8 ทีม
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 8 ทีม
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 8 ทีม
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 8 ทีม
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 8 ทีม
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 8 ทีม
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8 ทีม
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบชิงที่ 3
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบชิงที่ 3
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
รวม เปตอง  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table
Sponcer