SAT GRS
   
วอลเลย์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M43  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W20  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W21  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M44  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วอลเลย์บอล
Print Day by Day Table
Sponcer