SAT GRS
   
เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
รวม เทนนิส  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทนนิส
Print Day by Day Table
Sponcer