SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่