SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
10
3
9
16
13
8
7
14
15
4
5
18
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
14
8
7
3
5
10
1
9
6
4
2
12
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย