SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
17
11
2
4
18
13
14
8
10
5
7
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
9
10
11
8
7
6
3
1
2
4
5
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร