SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล