SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่