SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่