SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบสาม  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:20 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย