SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบสอง  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์