SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบแรก  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:40 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี