SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงเดี่ยว ทั่วไป รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:20 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ