SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงเดี่ยว ทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:40 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่