SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงเดี่ยว ทั่วไป รอบสาม  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:40 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์