SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบสอง  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง