SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบแรก  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:20 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่