SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายเดี่ยว ทั่วไป รอบสาม  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.20 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี